Ο ιστότοπος https://www.myfitempire.gr/ αποτελεί τον δικτυακό τόπο του online καταστήματος της EMPIRE - FITNESS & MARTIAL ARTS. Η EMPIRE - FITNESS & MARTIAL ARTS είναι αποκλειστική διαχειρίστρια της ιστοσελίδας και είναι υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα που μας υποβάλετε σύμφωνα με τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό 679/2016 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Όταν πλοηγήστε στην ιστοσελίδα μας δύναται να λάβουμε και να επεξεργαστούμε:
α) τα προσωπικά δεδομένα της φόρμας των στοιχείων χρέωσης στην σελίδα του ταμείου του eshop, ήτοι ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο, τα στοιχεία της διεύθυνσή σας και ελεύθερο κείμενο που μας αποστέλλετε ως επιπρόσθετες πληροφορίες (προαιρετικά).
β)Επίσης δύναται να λάβουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά στοιχεία ήτοι διεύθυνση email, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο ελεύθερο κείμενο που μας αποστέλλετε ως επιπρόσθετες πληροφορίες (προαιρετικά) στην σελίδα https://myfitempire.gr/the-fight-shape-workout-lp/.
γ) Την διεύθυνση email σας κατά την εγγραφή σας στο newsletter.

Ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που λαμβάνουμε μέσω του ιστοτόπου μας είναι η επικοινωνία μαζί σας για τα ζητήματα που μας τίθενται μέσω της φόρμας ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας ενώ η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η συγκατάθεσή σας.

Στα εν λόγω προσωπικά δεδομένα έχει πρόσβαση μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό, το οποίο έχει δεσμευθεί με ρήτρες εμπιστευτικότητας.

Ενεργούμε μόνοι μας την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνουμε, ενώ αποδέκτες των δεδομένων σας δύναται να είναι συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες όπως η εταιρεία που υποστηρίζει τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας.

Να σημειωθεί ότι όλες οι συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες έχουμε φροντίσει να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα κρατούνται από εμάς μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται ανάλογα με τους όρους της συμβατικής μας σχέσης και την κείμενη νομοθεσία.

Δεν κάνουμε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες (ήτοι χώρες εκτός ΕΟΧ) θα διεξαχθεί με την προηγούμενη γνώση και, ενδεχομένως, με τη συγκατάθεσή σας. Κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός εκείνων για τις οποίες υπάρχει απόφαση επάρκειας όσον αφορά το επίπεδο προστασίας των δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γίνεται κατόπιν χρήσης τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μέσω άλλων διασφαλίσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας. Συγκεκριμένα, έχετε τη δυνατότητα:

  1. να ενημερωθείτε από εμάς, εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε αντίγραφο αυτών,
  2. να διορθώσετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει,
  3. να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να τα επαληθεύσουμε, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.
  4. να ζητήσετε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας,
  5. να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων,
  6. να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα (να σημειωθεί ότι εάν η διαγραφή τους είναι αδύνατη για την εκπλήρωση κανονιστικών υποχρεώσεων, θα σας ενημερώσουμε αντιστοίχως)
  7. να ανακαλέσετε την συγκατάθεση που μας έχετε παράσχει ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας με αίτηση στην κάτωθι διεύθυνση: info@myfitempire.gr

Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του. Αν χρειαστούμε παράταση δύο (2) μηνών για την απάντηση στο αίτημά σας, λόγω της πολυπλοκότητας αυτού ή λόγου του μεγάλου αριθμού των αιτημάτων θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό.

Η ιστοσελίδα μας δεν απευθύνεται σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Σε περίπτωση χρήσης προϊόντων που σας προσφέρουμε από ανήλικο κάτω των 16 ετών, απαιτούμε τη ρητή συγκατάθεση του γονέα, πριν από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του ανηλίκου.

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr ð  Τα δικαιώματά μου ð Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Σχετικά με τα cookies που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας, έχουμε αναρτήσει σχετική Πολιτική Cookies.